Επισκευή πτερυγίων με την μέθοδο λέιζερ – αναγόμωση.
Επισκευή κελύφους καυσαερίων.
Επισκευή κέλυφους κουζινέτων – Laser gladding – CNC κέντρο κατεργασίας

Ακρίβεια Επισκευής.