Η μακροχρόνια εξειδίκευση στην επισκευή υπερπληρωτών πλοίων, μας επιτρέπει να προσφέρουμε ολοκληρωμένη υψηλής ποιότητας  τεχνική υποστήριξη του υπερπληρωτή (turbocharger) στην Ελλάδα.
Ο υπερπληρωτής  βελτιώνει την απόδοση ενός κινητήρα πιέζοντας περισσότερο αέρα στους κυλίνδρους της μηχανής  κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καύσης. Η διαδικασία υπερπλήρωσης σημαίνει ότι μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου μπορεί να αναμιχθεί με τη μεγαλύτερη ποσότητα αέρα σε συγκεκριμένο χώρο καύσης, επιτρέποντας την απελευθέρωση περισσότερης ενέργειας που παράγει υψηλότερη ισχύ.
Η ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις των πετρελαιομηχανών μηχανών για υψηλότερες αποδόσεις έχει δημιουργήσει την ανάγκη για υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που οι πελάτες μας βρίσκουν σε εμάς μέσω τις υψηλής τεχνικής μας κατάρτισης και της υψηλής τεχνολογίας επενδύσεις, σεβόμενοι το περιβάλλον.  Έχουμε ενσωματώσει στην παραγωγική μας διαδικασία.
  1. LASER GLADDING
  2. CNC & Αυτόματη 5 αξόνων φρέζα
  3. Ρεκτιφιέ
  4. Καθαρισμός με υπέρηχους
  5. Ζυγοστάθμισης
  6. Ποιοτικός έλεγχος
  7. Τεχνική Υποστήριξη προς
Αναγόμωση με Laser
Η  αναγόμωση με laser είναι μια μέθοδος εναπόθεσης υλικού με την οποία ένα σκόνη ή σύρμα τήκεται και ενοποιείται με τη χρήση ενός laser προκειμένου να επικαλυφθεί μέρος ενός υποστρώματος ή να κατασκευαστεί ένα τμήμα σχήματος σχεδόν καθαρού υλικού.
Πλεονεκτήματα:
• Βέλτιστη τεχνική για επικάλυψη οποιουδήποτε σχήματος με μεγάλη αύξηση της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων.
• Ειδικές διατάξεις για την επισκευή ανταλλακτικών
• Η πλεον κατάλληλη τεχνική για διαβαθμισμένη εφαρμογή υλικού.
• Προσαρμοσμένο για την επισκευή οποιαδήποτε σχήματος.
• Χαμηλή αραίωση του υλικού εναπόθεσης.
• Χαμηλή παραμόρφωση του ανταλλακτικού προς επισκευή.
• Υψηλή ταχύτητα ψύξης του ανταλλακτικού.
• Το κατασκευασμένο τμήμα δεν περιέχει ρωγμές και οι πόρους.
Καθαρισμός με υπερήχους
Ο καθαρισμός με υπερήχους είναι η γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική λύση για τον επιμελή καθαρισμό του υπερπληρωτή, επειδή αφαιρεί  τα καμένα λάδια ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα της δομής του υπερπληρωτή. Αποτελεί την καλύτερη περιβαλλοντική τεχνική για τον καθαρισμό των υπερπληρωτών.
Ρεκτιφιέ
To achieve concentricity bearing seat and the correct surface bearing seat  Rz, Rk, Rpk
Ζυγοστάθμιση
Η δόνηση και οι κραδασμοί είναι το αποτέλεσμα των αζυγοστάθμιτων υπερπληρωτών. Οι κραδασμοί απορροφούν μεγάλο μέρος της ενέργειας που παράγεται από τον υπερπληρρωτή και αυτή η ενέργεια σπαταλάται άσκοπα, επειδή δεν συμβάλλει στη συνολική απόδοση του κινητήρα. Επιπλέον, η δόνηση επιβαρύνει τα μηχανικά μέρη και γίνεται η κύρια πηγή πρόωρης αστοχίας τους. Καταστρέφονται τα έδρανα ολίσθησης, κύλισης, πτερύγια κλπ
Ποιοτικός Έλεγχος
Κατά τη διαδικασία επισκευής, τα ανταλλακτικά βρίσκονται υπό βιομηχανική μετρολογία και φασματοσκοπία. Έτσι, χρησιμοποιούμε μετρητικά εργαλεία για εργαλειομηχανές, συστήματα βαθμονόμησης για να αυξήσουμε την ποιότητα της επισκευής.